Nauw samenspel tussen Herenboeren en Dagbeleving op de Willemshoeve

Boerderij-Dagbeleving-Willemshoeve-Soest

Duurzame landbouw op Landgoed Willemshoeve vormt een prachtige combinatie met de Dagbeleving op deze locatie. Herenboeren, bezoekers, mensen met en zonder dementie: allen genieten hier van de buitenlucht, het boerenleven en de gemeenschap waarin voor iedereen een plek is.

Er worden jonge dieren geboren, er moeten kippeneieren verzameld worden en de fruitbomen zijn toe aan een snoeibeurt. Op de Willemshoeve is voortdurend iets te beleven. Dat maakt het verblijf op het landgoed extra interessant voor de deelnemers aan de Dagbeleving: het prikkelt hun zintuigen, brengt hen in beweging en levert ontmoetingen op.

De rode draad bij dit alles is de voedselproductie. Er is uiteenlopend werk te verzetten op de boerderij. Maar het is ook leven met de seizoenen en samen koken. Zowel de leden van de Herenboeren als de deelnemers van de Dagbeleving hebben daar hun aandeel in.

Buitenlucht, boerenleven en bezoekers

De leden van de coöperatie Herenboeren – inmiddels meer dan 500 – willen uitgroeien tot een bruisende gemeenschap. Zij komen op de Willemshoeve klussen, werken op het land, koken en nog veel meer. Ook is er volop ruimte om nieuwe initiatieven te laten opbloeien, zoals educatie voor scholieren of de inrichting van een pluktuin.

De mensen van de Dagbeleving hebben daar een vanzelfsprekende plek in. Het is meedoen en meebeleven. Hier ligt immers de nadruk op wat zij wel kunnen doen in plaats van op hun beperkingen.

Dit samenspel sluit prachtig aan op de visie van de Dagbeleving om te streven naar een samenleving waar mensen met en zonder dementie met elkaar in contact zijn. Inclusiviteit is hier geen afstandelijk woord, maar de praktijk van alledag.

Nieuwsoverzicht Homepage